Zadaniem detektora dymu jest ostrzeganie o obecności w domu niebezpiecznego dymu lub gazu. Sposób, w jaki wykryje on zagrożenie, będzie się różnił w zależności od rodzaju wybranego przez Ciebie czujnika dymu. Ponieważ nie możesz przewidzieć, jaki rodzaj pożaru wystąpi w Twoim domu, nie ma lepszego wyboru niż ten drugi.

 • Jonizacyjne czujniki dymu wyposażone są w elektrody, które w sposób ciągły przewodzą niski poziom prądu elektrycznego przez zjonizowane powietrze. Cząsteczki dymu, które dostają się do zjonizowanego powietrza, zakłócają ten prąd, wyzwalając alarm. Czujniki jonizacyjne mogą wykryć mniejsze, mniej widoczne cząstki ognia wcześniej niż czujniki fotoelektryczne. Są one lepsze w reagowaniu na płonące pożary.
 • Alarmy fotoelektryczne wykrywają dym za pomocą czujnika światła i wiązki światła. Zwykle wiązka świetlna jest skierowana z dala od czujnika. W przypadku pożaru cząstki dymu rozpraszają wiązkę, przekierowując część światła na czujnik, co wyzwala alarm. Alarmy te mogą wykryć większe, bardziej widoczne cząstki ognia wcześniej niż czujniki zjonizowane. Są one lepsze w reagowaniu na tlące się pożary.
 • Zarówno alarmy jonizacyjne jak i fotoelektryczne są przeznaczone do wykrywania każdego pożaru w domu, bez względu na jego źródło. Aby zapewnić optymalną ochronę, należy rozważyć zastosowanie dwuczujnikowego alarmu przeciwpożarowego, który wykorzystuje obie technologie.
 • Standardowe alarmy na tlenek węgla (CO) są wyposażone w czujniki, które uruchamiają alarm, gdy gaz CO osiągnie niebezpieczny poziom.
 • Łączone alarmy dymu i CO stanowią rozwiązanie typu "wszystko w jednym".

Źródła energii

Czujki dymu i CO działają z wykorzystaniem jednego z trzech źródeł zasilania: przewodowego, akumulatorowego lub podłączonego do gniazdka elektrycznego.

 • Przewodowe czujki dymu są zasilane bezpośrednio z obwodu elektrycznego prądu przemiennego, co jest standardem w nowej konstrukcji. Wiele z nich posiada również system podtrzymania bateryjnego, który zapewnia ich działanie podczas przerw w zasilaniu.
 • Akumulatorowe czujki dymu są autonomiczne i nie wymagają okablowania elektrycznego. Mogą używać baterii 9 V lub AA, które należy wymieniać dwa razy w roku. Modele z bateriami litowymi mogą działać nawet do 10 lat.
 • Podłączane alarmy CO podłącza się bezpośrednio do gniazdka elektrycznego. Konstrukcja wtyczki nie jest praktyczna w przypadku sygnalizatorów dymu.

Łączność

Szukaj alarmów, które łączą się z innymi alarmami i systemami bezpieczeństwa, aby uzyskać najbardziej efektywny zasięg.

 • Możliwe jest podłączenie niektórych urządzeń przewodowych, zwanych również alarmami przewodowymi, tak aby wszystkie alarmy były sygnalizowane, jeśli wykryją dym lub CO. Urządzenia te wymagają kabli trójżyłowych oraz zestawu alarmów jednego producenta zaprojektowanych do połączenia ze sobą. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszym przewodniku projektowym dotyczącym instalacji alarmów przewodowych dymu i CO.
 • Niektóre alarmy zasilane bateriami są przeznaczone do komunikacji za pomocą sygnałów o częstotliwości radiowej. W przypadku wykrycia dymu, wszystkie z nich uruchamiają alarm.
 • Alarmy podłączone do systemów bezpieczeństwa w domu mogą być monitorowane w czasie rzeczywistym, a firma zajmująca się monitoringiem może powiadomić straż pożarną w przypadku wyzwolenia alarmu.

Instalacja, rozmieszczenie i konserwacja

Wytyczne dotyczące miejsca montażu czujek i ich konserwacji.

 • Zainstalować czujki dymu na suficie lub wysoko na ścianie od 4 do 12 cali od sufitu.
 • Rysunki mogą zakłócać działanie czujki dymu, dlatego należy je instalować z dala od drzwi i okien oraz otworów wentylacyjnych.
 • Dołącz jeden alarm na każdym poziomie domu.
 • Zainstaluj czujnik dymu w każdej sypialni.
 • Czujnik dymu należy instalować w kuchni tylko wtedy, gdy można go umieścić w odległości co najmniej 10 stóp od urządzeń kuchennych. W przeciwnym razie możesz regularnie uruchamiać fałszywy alarm podczas gotowania.
 • Raz w miesiącu należy naciskać przyciski kontrolne, aby upewnić się, że działają.
 • Baterie należy wymieniać dwa razy w roku.
 • Alarm należy wymieniać co 10 lat.

Posiadanie w całym domu wielu typów detektorów dymu i co najmniej jednego detektora CO zwiększy ogólne bezpieczeństwo Twojej rodziny.